Metodika pro rostouci clen proudu. Navigace pro příspěvky

Skupina se řídí dle nejpomalejšího člena, za každou křižovatkou čekáme nebo necháme spojku. Pozor na nepozorné řidiče, kteří otevírají dveře zaparkovaného automobilu! Jízdu křižovatkou řeší § 22 zákona o silničním provozu.

Pro budoucí generace a technické fandy zaznamenávám, že schůze proběhla prostřednictvím aplikace Zoom, přenášena byla na YouTube a hlasování probíhalo přes slido.

Skladem a tvar muzu

Celá schůze byla též nahrávána. Po přivítání všech on-line účastníků schůze vzpomněl jména za poslední období zesnulých členů ČSO, přičemž následovala tradiční minuta ticha, tentokrát symbolickým vypnutím obrazovek. Dále si vzal slovo ředitel kanceláře ČSO Zdeněk Vermouzek a vysvětlil technickou stránku přenosu schůze, způsob přihlašování do diskuse a způsob hlasování v průběhu schůze.

Následovala volba volební komise pro sčítání hlasů voleb do výboru a do kontrolní komise na období Jak členové ČSO dobře vědí, letošní volby probíhaly pouze korespondenčně, členové měli v průběhu podzimu právo poslat poštou svůj hlasovací lístek na adresu sídla ČSO, kde se v sobotu Volební komise se poté ujala sčítání došlých hlasů a pracovala po dobu konání členské schůze.

Výsledky voleb uvádíme na závěr tohoto zápisu.

CYKLOTURISTIKA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Mezitím pokračovala členská schůze dalšími body programu. Nejprve byly uděleny tradiční ceny ČSO za významné počiny v oblasti ornitologie. První letošní cena byla udělena Patronátní skupině Významného ptačího území Beskydy v čele s Danielem Křenkem a Jiřím Pavelkou, přičemž její zástupce Daniel Křenek pronesl poděkování.

Vyska velikosti clena 173

Poté byl dán prostor pro diskuzi, Metodika pro rostouci clen proudu z členů ČSO jej však nevyužil. Představena byla rovněž Výroční zpráva ČSO za rok Jelikož o výroční zprávě je nutné podle Stanov ČSO hlasovat, proběhlo hlasování, z 83 hlasujících bylo 78 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo.

Dalším bodem programu byl návrh na zvýšení členského příspěvku.

Pro budoucí generace a technické fandy zaznamenávám, že schůze proběhla prostřednictvím aplikace Zoom, přenášena byla na YouTube a hlasování probíhalo přes slido. Celá schůze byla též nahrávána. Po přivítání všech on-line účastníků schůze vzpomněl jména za poslední období zesnulých členů ČSO, přičemž následovala tradiční minuta ticha, tentokrát symbolickým vypnutím obrazovek. Dále si vzal slovo ředitel kanceláře ČSO Zdeněk Vermouzek a vysvětlil technickou stránku přenosu schůze, způsob přihlašování do diskuse a způsob hlasování v průběhu schůze. Následovala volba volební komise pro sčítání hlasů voleb do výboru a do kontrolní komise na období

Přestože bylo zdůvodnění již prezentováno na minulé členské schůzi ČSO a publikováno rovněž na webových stránkách ČSO a v periodikách vydávaných ČSO, před hlasováním Zdeněk Vermouzek ještě jednou vysvětlil důvody návrhu. V následném hlasování návrh na zvýšení členského příspěvku prošel, z 87 hlasujících bylo 81 pro, 2 proti, 4 se zdrželi.

V další části členské Metodika pro rostouci clen proudu Lucie Hošková a Alena Klvaňová představily výhled činnosti ČSO na rokys tím, že řada akcí pro členy bude závislá na aktuální epidemiologické situaci v ČR a v zahraničí.

Technika jízdy by měla být přizpůsobena všem členům skupiny, jejich dovednostem a schopnostem, při zachování bezpečnosti. Ve skupině jezdců je nutná signalizace a dodržování bezpečných rozestupů. Jízda ve skupině je ukazatelem cyklistické profesionality Obr. Je charakteristická jízdou dvou a více členů za sebou. Jízda na jízdním kole je upravena v § 57 a 58 zákona o silničním provozu zákon č.

Již letos na Vánoce však bude například na trhu 2. Výherci 2.

A jak dopadly volby do nového výboru a kontrolní komise ČSO na léta ? O vynucené technické pauze v průběhu vysílání filmu o sýčkovi se ze sídla ČSO v Praze 5, Na Bělidle, opět připojila volební komise.

Bylo odevzdáno platných volebních lístků a 3 lístky neplatné.

Stredni velikost v clenskem vyzvednuti

Všem zvoleným gratulujeme a těm, co nebyli zvoleni, děkujeme. Závěrečným rozloučením ukončil v svižnou a zajímavou on-line členskou schůzi předseda Jiří Flousek.

Vyjádřil naději, že na příští, jubilejní členské schůzi, na podzimkdy ČSO oslaví 95 let, se sejdeme již osobně, a to ve známém a malebném prostředí zámku v Mikulově. Všem členům popřál do té doby především pevné zdraví.

Co je prijimano pro zvyseni clena

Zapsal: Vojtěch Stejskal Výsledky voleb výboru a kontrolní komise Volby na volební období — byly ukončeny na členské schůzi Ve volbách do výboru se umístili následující kandidáti: Jiří Flousek hlasů.