Velikost clenu., Přeskočit na obsah

Jaké je složení domácností v ČR? K těmto manipulacím patří například přímístění objektu z jednoho bodu do druhého. Protože font neobsahuje znaky, které jste se pokusili napsat, musí být nahrazeny znakem z fontu jiného, který české znaky má.

Jak nastavit prezentaci? Textové pole Tyto již v úvodu kapitoly zmiňované čárkované oblasti jsou ve skutečnosti textová pole podrobně se s textovými poli zabýváme v kurzu Word.

Jak využít kontrolu pravopisu? Jak vlastně chápat atributy písma? Dříve, než se pustíme do samotného tématu této kapitoly, musíme si vysvětlit některé základní pojmy. Bez vysvětlení těchto pojmů byste se jen obtížně prokousávali následujícími postupy. Font Prvním pojmem, který si vysvětlíme, je font.

Textová pole jsou objekty podobně jako obrázky či grafy, proto s nimi můžeme pracovat podobným způsobem, jako s kterýmikoliv jinými Velikost clenu., tedy můžeme textová pole vytvářet, přesouvat, otáčet apod. Tři textová pole Pokud potřebujeme více textových polí, než je v návrhu rozložení snímku, musíme si je vytvořit: Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na příkaz Textové pole.

Velikost clenu.

Vzhled šipky myši se změní na Velikost clenu. kurzoru čárku.

Velikost clenu.

Nyní nastavte myš tam, kam si přejete umístit textové pole a klepněte levým tlačítkem myši. PowerPoint vloží objekt do snímku. Vložení nového textového pole Nové textové pole Změna velikosti textového pole Velikost textového Velikost clenu.

TOP 10 nejoblíbenějších psích plemen

je určena velikostí textu, který obsahuje, jinými slovy textové pole se přizpůsobuje velikosti textu, který se do něj bude psát. Pokud byste chtěli textové pole o pevné šířce, stačí klepnout na některé z bílých koleček v jeho rozích a poté levým tlačítkem myši táhnout za kolečko požadovaným směrem. Změna velikosti Přesunutí textového pole S textovým polem je možné v rámci snímku různě manipulovat.

Velikost clenu.

K těmto manipulacím patří například přímístění objektu z jednoho bodu do druhého. Pokud si přejete přesunout textové pole na jiné místo, postupujte následovně: Klepněte levým tlačítkem do textového pole. Uchopte stiskněte a držte levým tlačítkem okraj pole za čárkované ohraničení nikoliv za kolečka a čtverce v rozích nebo středech stran.

Velikost clenu.

Přesuňte pole tahem myši na nové místo na snímku. V požadovaném bodě pusťte tlačítko myši. Textové pole je přesunuto.

Velikost clenu.