Velikost je clenem muze

Rozlišuje se zpracovatel podkladu pro jednání rady zpravidla vedoucí odboru nebo pověřený referent odboru krajského úřadu a jeho předkladatel zpravidla radní, předseda komise, ředitel nebo vedoucí odboru krajského úřadu. Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 — Praha 22 mají dohromady volených zastupitelů průměrně 31,6 na městskou část , 35 malých městských částí má dalších zastupitelů průměrně 12,1 na městskou část. Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva — finanční a kontrolní.

Velikost je clenem muze

Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Velikost je clenem muze

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva — finanční a kontrolní. Obecní samospráva rozhoduje např. Praha[ editovat editovat zdroj ] Zastupitelstvo hlavního města Prahy má jak funkci zastupitelstva obce a např.

Pro Prahu neplatí zákon o obcích ani zákon o krajích, město se řídí samostatným zákonem o hl.

Velikost je clenem muze

Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 — Praha 22 mají dohromady volených zastupitelů průměrně 31,6 na městskou část35 malých městských částí má dalších zastupitelů Velikost je clenem muze 12,1 na městskou část.

Celkem je za hlavní město Prahu a městské části voleno 1 zastupitelů. Práva člena obecního zastupitelstva[ editovat editovat zdroj ] hlasovat předkládat návrhy vznášet dotazy a připomínky Aby mohli být kandidáti za členy Velikost je clenem muze obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv státní občané členských zemí Evropské unie.

Velikost je clenem muze

Pravomoci obecního zastupitelstva[ editovat editovat zdroj ] Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj.

Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.

Velikost je clenem muze